You are currently viewing ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมมหกรรม TRIUP FAIR 2022

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมมหกรรม TRIUP FAIR 2022

มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2565 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงเรื่องส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะทำงานบริหารโครงการวิจัย “ปั้นดาว” ดังนี้

  1. การสร้างเครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม วัสดุแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ที่มีศักยภาพในการผลิตกราฟีนออกไซด์ที่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมในไทย 15 กิโลกรัมต่อเดือน โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 60-100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งมีราคาต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึง 50%
  2. การผลิตเครื่อง Compact Air Plasma Jet ภายใต้มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 สำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรัง มีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียในบริเวณแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นเนื้อเยื่อใหม่ ทำให้แผลหายกลับเป็นปกติได้การพ่นพลาสมาไม่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บแสบที่แผล และทำให้แผลหายเร็วขึ้น เนื่องจากสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับประทานยาแก้อักเสบเพื่อฆ่าเชื้อในแต่ละวันอีกด้วย จึงเป็นการลดค่ายา และอุปกรณ์ทำแผลต่าง ๆ

และไฮไลท์สำคัญในงานได้แก่ พิธีมอบรางวัล Prime Minister’s TRIUP Awards for Research Utilization with High Impact หรือรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูงประจำปี 2565 ที่คัดสรรมาจากจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด 119 โครงการ เพื่อยกย่องและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย จนสามารถสร้างผลกระทบสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้รับรางวัลผลการประกวดรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 Prime Minister’s TRIUP Award for Research Utilization with High Impact 2022 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รางวัลผลงานวิจัยระดับดี จากผลงาน “ข้าวพันธุ์ใหม่จากเทคโนโลยีลำไอออนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย มี ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมวิจัย

แชร์เลย :