การเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

Continue Readingการเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอขยายเวลาการรับสมัครการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอขยายเวลาการรับสมัครการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero

การเยี่ยมชมศูนย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพร้อมด้วยชุดกักเก็บพลังงานระบบไฟฟ้าเคมีร่วม

Continue Readingการเยี่ยมชมศูนย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพร้อมด้วยชุดกักเก็บพลังงานระบบไฟฟ้าเคมีร่วม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในพิธีเปิด “สิกขาลัยเพื่อการค้นคว้าขั้นก้าวหน้า”

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในพิธีเปิด “สิกขาลัยเพื่อการค้นคว้าขั้นก้าวหน้า”

การเยี่ยมชมและหารือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลาสมา เพื่อปรับปรุงพันธุ์แบคทีเรียสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสำหรับโคเนื้อ

Continue Readingการเยี่ยมชมและหารือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลาสมา เพื่อปรับปรุงพันธุ์แบคทีเรียสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสำหรับโคเนื้อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่ออุตสาหกรรม

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่ออุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและลงเสาเข็มเอกโรงงานกราฟีน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและลงเสาเข็มเอกโรงงานกราฟีน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมจัดงานสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์ฯ

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมจัดงานสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์ฯ

การหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Continue Readingการหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)” ผ่านการอบรมออนไลน์

Continue Readingการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)” ผ่านการอบรมออนไลน์

ผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Continue Readingผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)