เครื่องช่วยหายใจ (ventilator) สำหรับสู้ภัยโควิด-19 มีหลักการทำงานอย่างไร

Continue Readingเครื่องช่วยหายใจ (ventilator) สำหรับสู้ภัยโควิด-19 มีหลักการทำงานอย่างไร

การพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อการบำบัดมะเร็งด้วยฮาดรอนโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค

Continue Readingการพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อการบำบัดมะเร็งด้วยฮาดรอนโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค

การศึกษากระบวนการเกิดแผ่นดินไหวจากมุมมองของระบาดวิทยา

Continue Readingการศึกษากระบวนการเกิดแผ่นดินไหวจากมุมมองของระบาดวิทยา

ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสุขภาพในผู้สูงอายุ

Continue Readingไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสุขภาพในผู้สูงอายุ

การพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคแบบหลายโรคพร้อมกัน

Continue Readingการพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคแบบหลายโรคพร้อมกัน

ความก้าวหน้าในการตรวจชิ้นเนื้อของเหลวสำหรับโรคเซลล์มะเร็ง

Continue Readingความก้าวหน้าในการตรวจชิ้นเนื้อของเหลวสำหรับโรคเซลล์มะเร็ง