You are currently viewing ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่การขยายผลแก่เกษตรกรใช้นวัตกรรมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่เทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดงานฯ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรปี 2565 – 2566” และ “สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค – การทำการเกษตร การแปรรูป และการประยุกต์ใช้” และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมจากกลุ่มเกษตรต่างๆ

ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมจัดแสดงผลงานการวิจัยและนวัตกรรมในงานดังกล่าว  โดยได้นำผลงานของโครงการวิจัย “ข้าวลำไอออนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวิตชาวนาไทย” โดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ซึ่งไม่ใช่ GMO การชักนำให้พืชกลายพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยลำไอออน มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นแห่งที่สองในโลกต่อจากประเทศจีน การพัฒนาปรับปรุงข้าวคุณภาพสายพันธุ์ใหม่หลากหลายชนิดใช้เวลาสั้นกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมมาก ส่งผลต่อการปรับปรุงพันธ์ข้าวคุณภาพและผลผลิตสูง ทำให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธ์ที่ดี ตลอดจนเป็นรากฐานที่สำคัญสู่การเป็นผู้นำการส่งออกข้าวของโลกอีกครั้งหนึ่ง ในปัจจุบันเทคโนโลยีดังที่กล่าวสามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้การสนับสนุนเกษตรได้ถึง 10 กลุ่ม ได้แก่ ข้าวเจ้าหอม ข้าวเจ้าเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง ข้าวเหนียวหอม ข้าวเจ้าสีสำหรับการบริโภคข้าวกล้องเพื่อสุขภาพและเวชสำอาง ข้าวไขมันสูง ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ ข้าวเบต้าแคโรทีนสูง ข้าวเหนียวที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง ข้าวเจ้าพื้นแข็งที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง และข้าวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง เป็นต้น ซึ่งได้นำตัวอย่างรวงข้าว และเครื่องยิงไอออนขนาดกะทัดรัดจำลองเข้าร่วมจัดแสดงแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

แชร์เลย :