การหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและการดำเนินงานด้านกัญชาระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับบริษัทเชียงราย เฮิร์บ แอนด์ แคนนาบริค จำกัด

Continue Readingการหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและการดำเนินงานด้านกัญชาระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับบริษัทเชียงราย เฮิร์บ แอนด์ แคนนาบริค จำกัด

การตรวจเยี่ยมโครงการเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์จากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

Continue Readingการตรวจเยี่ยมโครงการเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์จากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ซีพี ออลล์ ต่อยอดงานวิจัย “เครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม” เสริมทัพธุรกิจ New S-Curve วัสดุแห่งอนาคตหนุนภาคธุรกิจลดต้นทุนนำเข้าถึง 50%

Continue Readingซีพี ออลล์ ต่อยอดงานวิจัย “เครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม” เสริมทัพธุรกิจ New S-Curve วัสดุแห่งอนาคตหนุนภาคธุรกิจลดต้นทุนนำเข้าถึง 50%

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเสวนาเปิดตัวโครงการปั้นดาว การส่งเสริมข้าวลำไอออนเพื่ออุตสาหกรรมแป้งข้าวเจ้า

Continue Readingการเสวนาเปิดตัวโครงการปั้นดาว การส่งเสริมข้าวลำไอออนเพื่ออุตสาหกรรมแป้งข้าวเจ้า

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Continue Readingพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ติดตามความก้าวหน้าโครงการนาฬิกาอะตอมเชิงแสงสำหรับมาตรฐานความถี่ของประเทศไทย

Continue Readingติดตามความก้าวหน้าโครงการนาฬิกาอะตอมเชิงแสงสำหรับมาตรฐานความถี่ของประเทศไทย

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาบาล

Continue Readingติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาบาล

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชั้นเคลือบแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโครเมียมเป็นธาตุหลัก เพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม

Continue Readingติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชั้นเคลือบแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโครเมียมเป็นธาตุหลัก เพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศภายใต้บริบทการบริหารระบบวิจัยใหม่

Continue Readingการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศภายใต้บริบทการบริหารระบบวิจัยใหม่

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม

Continue Readingติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยวัสดุอิเล็กโทรแคโลริกสำหรับการระบายความร้อนในยานยนต์ไฟฟ้า

Continue Readingติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยวัสดุอิเล็กโทรแคโลริกสำหรับการระบายความร้อนในยานยนต์ไฟฟ้า

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพลาสมาบนผิวแผ่นแกรฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์

Continue Readingติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพลาสมาบนผิวแผ่นแกรฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์

หารือการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลายในพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำ รองรับน้ำหลาก ทุ่งบางระกำ

Continue Readingหารือการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลายในพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำ รองรับน้ำหลาก ทุ่งบางระกำ