ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล

การตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Continue Readingการตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565

Continue Readingผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565

การตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์จากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

Continue Readingการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์จากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

การหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและการดำเนินงานด้านกัญชาระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับบริษัทเชียงราย เฮิร์บ แอนด์ แคนนาบริค จำกัด

Continue Readingการหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและการดำเนินงานด้านกัญชาระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับบริษัทเชียงราย เฮิร์บ แอนด์ แคนนาบริค จำกัด

การตรวจเยี่ยมโครงการเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์จากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

Continue Readingการตรวจเยี่ยมโครงการเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์จากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ซีพี ออลล์ ต่อยอดงานวิจัย “เครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม” เสริมทัพธุรกิจ New S-Curve วัสดุแห่งอนาคตหนุนภาคธุรกิจลดต้นทุนนำเข้าถึง 50%

Continue Readingซีพี ออลล์ ต่อยอดงานวิจัย “เครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม” เสริมทัพธุรกิจ New S-Curve วัสดุแห่งอนาคตหนุนภาคธุรกิจลดต้นทุนนำเข้าถึง 50%

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี