You are currently viewing การแสดงผลงานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ณ อาคารรัฐสภา

การแสดงผลงานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ณ อาคารรัฐสภา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมงานนิทรรศการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-26 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา  โดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) และ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ 9 PMU และ หน่วยงานภาคีในระบบ ววน.  ร่วมจัดขึ้น ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมจัดนิทรรศการโดยการคัดเลือกจากสกสว. ดังนี้

(1) ผลงานอนุพันธ์กราฟีนและนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์กราฟีน เพื่ออุตสาหกรรมพลังงานสมัยใหม่ และการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ที่มีศักยภาพในการผลิตกราฟีนออกไซด์ที่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมในไทย 15 กิโลกรัมต่อเดือน โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 60-100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งมีราคาต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึง 50% (จัดแสดงในวันที่ 12 กรกฎาคม และ21-22 กรกฎาคม 2565)

(2) เครื่อง Compact Air Plasma Jet รุ่น “NIGHTINGALE” ภายใต้มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 สำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรัง มีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียในบริเวณแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นเนื้อเยื่อใหม่ ทำให้แผลหายกลับเป็นปกติได้การพ่นพลาสมาไม่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บแสบที่แผล และทำให้แผลหายเร็วขึ้น (จัดแสดงในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565)

แชร์เลย :