ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เรื่อง อัตราค่าบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS พ.ศ. 2566

Continue Readingประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เรื่อง อัตราค่าบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS พ.ศ. 2566

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

Continue Readingการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร ขึ้นทะเบียน ข้าว 10 สายพันธ์จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

Continue Readingกรมวิชาการเกษตร ขึ้นทะเบียน ข้าว 10 สายพันธ์จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

สัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดโปรแกรม CST Studio Suite ในการออกแบบแม่เหล็กและอุปกรณ์ในเครื่องเร่งอนุภาค

Continue Readingสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดโปรแกรม CST Studio Suite ในการออกแบบแม่เหล็กและอุปกรณ์ในเครื่องเร่งอนุภาค

วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม เมื่อคนรุ่นใหม่ทำเกษตร เลี้ยงวัวด้วยเปลือกทุเรียน สร้างเนื้อวากิวพรีเมี่ยม A5 (ตอนที่ 1)

Continue Readingวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม เมื่อคนรุ่นใหม่ทำเกษตร เลี้ยงวัวด้วยเปลือกทุเรียน สร้างเนื้อวากิวพรีเมี่ยม A5 (ตอนที่ 1)

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2021: การทำนายระบบไร้ระเบียบ จากอะตอมถึงภาวะโลกร้อน

Continue Readingรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2021: การทำนายระบบไร้ระเบียบ จากอะตอมถึงภาวะโลกร้อน

ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา

Continue Readingฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา