กรมวิชาการเกษตร ขึ้นทะเบียน ข้าว 10 สายพันธ์จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

Continue Readingกรมวิชาการเกษตร ขึ้นทะเบียน ข้าว 10 สายพันธ์จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

สัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดโปรแกรม CST Studio Suite ในการออกแบบแม่เหล็กและอุปกรณ์ในเครื่องเร่งอนุภาค

Continue Readingสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดโปรแกรม CST Studio Suite ในการออกแบบแม่เหล็กและอุปกรณ์ในเครื่องเร่งอนุภาค

วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม เมื่อคนรุ่นใหม่ทำเกษตร เลี้ยงวัวด้วยเปลือกทุเรียน สร้างเนื้อวากิวพรีเมี่ยม A5 (ตอนที่ 1)

Continue Readingวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม เมื่อคนรุ่นใหม่ทำเกษตร เลี้ยงวัวด้วยเปลือกทุเรียน สร้างเนื้อวากิวพรีเมี่ยม A5 (ตอนที่ 1)

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2021: การทำนายระบบไร้ระเบียบ จากอะตอมถึงภาวะโลกร้อน

Continue Readingรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2021: การทำนายระบบไร้ระเบียบ จากอะตอมถึงภาวะโลกร้อน

ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา

Continue Readingฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา

รู้กันหรือไม่ ? แสงซินโครตรอนสามารถนำมาช่วย พิสูจน์แหล่งที่มาของคราบน้ำมันที่มีการรั่วไหลสู่แหล่งธรรมชาติได้ด้วยนะ

Continue Readingรู้กันหรือไม่ ? แสงซินโครตรอนสามารถนำมาช่วย พิสูจน์แหล่งที่มาของคราบน้ำมันที่มีการรั่วไหลสู่แหล่งธรรมชาติได้ด้วยนะ

ตัวอย่างความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ

Continue Readingตัวอย่างความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ