การพัฒนาตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิลม์บางสำหรับระบบปรับอากาศ ยานยนต์

Continue Readingการพัฒนาตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิลม์บางสำหรับระบบปรับอากาศ ยานยนต์

กราฟีน : วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์

Continue Readingกราฟีน : วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์