เครื่องช่วยหายใจ (ventilator) สำหรับสู้ภัยโควิด-19 มีหลักการทำงานอย่างไร

Continue Readingเครื่องช่วยหายใจ (ventilator) สำหรับสู้ภัยโควิด-19 มีหลักการทำงานอย่างไร

กราฟีน : วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์

Continue Readingกราฟีน : วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์