โครงการวิจัย 4: การพัฒนาแม่เหล็กถาวรขั้นสูง สำหรับตู้เย็นแม่เหล็ก

Continue Readingโครงการวิจัย 4: การพัฒนาแม่เหล็กถาวรขั้นสูง สำหรับตู้เย็นแม่เหล็ก

โครงการวิจัย 3: แม่เหล็กถาวรจากโครงสร้างนาโน สำหรับการทำความเย็นด้วยสนามแม่เหล็ก

Continue Readingโครงการวิจัย 3: แม่เหล็กถาวรจากโครงสร้างนาโน สำหรับการทำความเย็นด้วยสนามแม่เหล็ก

โครงการวิจัย 2: การคิดค้นวัสดุแมกนีโทแคลอริก สำหรับเครื่องทำความเย็น

Continue Readingโครงการวิจัย 2: การคิดค้นวัสดุแมกนีโทแคลอริก สำหรับเครื่องทำความเย็น

โครงการวิจัย 1: การศึกษาสมบัติแม่เหล็กและเชิงกายภาพของสารประกอบความร้อนเชิงแม่เหล็กในกลุ่มแมงกาไนต์ (LaMnO3>) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบระบบทำความเย็นเชิงแม่เหล็ก

Continue Readingโครงการวิจัย 1: การศึกษาสมบัติแม่เหล็กและเชิงกายภาพของสารประกอบความร้อนเชิงแม่เหล็กในกลุ่มแมงกาไนต์ (LaMnO3>) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบระบบทำความเย็นเชิงแม่เหล็ก