สมบัติต้านทานการเกิดออกซิเดชันของฟิล์มบางแข็งของสารประกอบไนไตรด์

Continue Readingสมบัติต้านทานการเกิดออกซิเดชันของฟิล์มบางแข็งของสารประกอบไนไตรด์

กราฟีน : วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์

Continue Readingกราฟีน : วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์