You are currently viewing ตัวอย่างความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ

ตัวอย่างความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ

การทุ่มเทเวลากว่า 20 ปี พัฒนาสร้างเครื่องเร่งอนุภาคขึ้นเองแบบครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ เพื่อค้นคว้าวิจัยอันตรกิริยาระหว่างไอออนกับสสาร หนึ่งในโครงการค้นคว้าวิจัยดังกล่าว คือ การระดมยิงลำไอออนพลังงานต่ำไปยังเซลล์ของพืชและแบคทีเรีย ทีมงานที่ประกอบด้วยนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสบผลสำเร็จในการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ระดมยิงด้วยลำไออนมวลหนักเป็นครั้งแรกในโลก

ต่อมาศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการเกษตรที่เรียกว่า “เทคโนโลยีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ” ซึ่งไม่ใช่ GMO การชักนำให้พืชกลายพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยลำไอออน

ขอขอบคุณรายการ LOCALIST ชีวิตนอกกรุง ตอนผู้ประกอบการนา วันอาทิตย์ 28 ก.พ. 64 เวลา 13.00 -13.30 น. ทาง Thai PBS

แชร์เลย :