You are currently viewing ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือก โครงการแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero

ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือก โครงการแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero

ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือก โครงการแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero ดังนี้

 1. โรงเรียนจักรคำคณาทร
 2. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 3. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 4. โรงเรียนวชิรป่าซาง
 5. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระราชินูปถัมภ์
 6. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 7. โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

*หมายเหตุ: การประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกไม่ได้เรียงลำดับคะแนนจากผู้สมัคร

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก นำเสนอแนวคิด Carbon Net Zero ด้วยคลิปวิดีโอ

ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤษภาคม 2566

เงื่อนไขการส่งคลิปวิดีโอ

1. คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาว 5-7 นาที
2. อัพโหลดไฟล์ผ่านทาง YouTube
3. สมาชิกในทีมแนะนำตัว และนำเสนอแนวคิด Carbon Net Zero

วิธีการส่งคลิปวิดีโอ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตาม link https://forms.gle/7j4pRmekd8WDJQ6G9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทศพร ไชยพฤกษ์ Email: tosaporn@thep-center.org

และประกาศผลทีมผ่านการเข้ารอบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กิจกรรมนี้เป็นการเข้าร่วมแบบ non-stop hacking ผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในงานตลอดจนครบชั่วโมงที่กำหนด
 2. ผู้เข้าร่วมท่านใดประสงค์ที่จะใช้ห้องอาบน้ำที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมงานจะจัดเตรียมห้องอาบน้ำไว้ให้ท่าน และขอความกรุณาท่านเตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำมาเอง
 3. ผู้เข้าร่วมแต่ละทีมต้องเตรียม laptop ส่วนตัวมาเอง
 4. ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มต่างๆ มีให้บริการฟรีตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งอาหารมื้อหลักของแต่ละวัน
 5. ผู้เข้าร่วมแต่ละทีม ห้ามใช้ ChatGPT
 6. ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน
 7. ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน รอบที่ 2 ทางศูนย์ฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ทีมละ ไม่เกิน 5,000 บาท

**หมายเหตุ ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดการของกิจกรรม หรือขยายระยะเวลารับสมัคร หากยังไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ หรือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนด

แชร์เลย :