You are currently viewing ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดงานประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส และครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565 ณ เวทีกลาง อิมแพ็ค เอกซิบิชั่น เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 ในการนี้ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมงานประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565 และได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงโปสเตอร์เพื่อเชิดชูผลงานและประวัติของผู้ได้รับรางวัล

แชร์เลย :