ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลา

Continue Readingติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลา

ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

Continue Readingข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

การติดตามและประเมินผลโครงการสร้างมูลค่างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปั้นดาว)

Continue Readingการติดตามและประเมินผลโครงการสร้างมูลค่างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปั้นดาว)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลายที่จังหวัดอุตรดิดถ์ และจังหวัดสุโขทัย

Continue Readingผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลายที่จังหวัดอุตรดิดถ์ และจังหวัดสุโขทัย

การเยี่ยมชมแปลงปลูกทดสอบข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

Continue Readingการเยี่ยมชมแปลงปลูกทดสอบข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอผลงานโครงการวิจัยในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอผลงานโครงการวิจัยในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังต่ำสำหรับปรับปรุงพันธุ์ข้าว

Continue Readingรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังต่ำสำหรับปรับปรุงพันธุ์ข้าว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การหารือระหว่างบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

Continue Readingการหารือระหว่างบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์