การเยี่ยมชมศูนย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพร้อมด้วยชุดกักเก็บพลังงานระบบไฟฟ้าเคมีร่วม

Continue Readingการเยี่ยมชมศูนย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพร้อมด้วยชุดกักเก็บพลังงานระบบไฟฟ้าเคมีร่วม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในพิธีเปิด “สิกขาลัยเพื่อการค้นคว้าขั้นก้าวหน้า”

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในพิธีเปิด “สิกขาลัยเพื่อการค้นคว้าขั้นก้าวหน้า”

การเยี่ยมชมและหารือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลาสมา เพื่อปรับปรุงพันธุ์แบคทีเรียสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสำหรับโคเนื้อ

Continue Readingการเยี่ยมชมและหารือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลาสมา เพื่อปรับปรุงพันธุ์แบคทีเรียสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสำหรับโคเนื้อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่ออุตสาหกรรม

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่ออุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและลงเสาเข็มเอกโรงงานกราฟีน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและลงเสาเข็มเอกโรงงานกราฟีน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมจัดงานสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์ฯ

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมจัดงานสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์ฯ

การหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Continue Readingการหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)” ผ่านการอบรมออนไลน์

Continue Readingการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)” ผ่านการอบรมออนไลน์
Read more about the article การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)”

Continue Readingการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)”

ผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Continue Readingผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Read more about the article การตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม

Continue Readingการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และบริษัทแพคคอน จำกัด เยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และบริษัทแพคคอน จำกัด เยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และบริษัท แพคกอน จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษารูปแบบทางธรุกิจ เพื่อการให้บริการด้านงานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และบริษัท แพคกอน จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษารูปแบบทางธรุกิจ เพื่อการให้บริการด้านงานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน