การเยี่ยมชมแปลงปลูกทดสอบข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

Continue Readingการเยี่ยมชมแปลงปลูกทดสอบข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอผลงานโครงการวิจัยในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอผลงานโครงการวิจัยในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังต่ำสำหรับปรับปรุงพันธุ์ข้าว

Continue Readingรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังต่ำสำหรับปรับปรุงพันธุ์ข้าว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การหารือระหว่างบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

Continue Readingการหารือระหว่างบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอผลงานโครงการวิจัยในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Continue Readingศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอผลงานโครงการวิจัยในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่